Skalní města v Českém ráji – Kozákov, Klokočské a Betlémské skály

Posted on

Dominantou celého kraje a předělem mezi Podkrkonoším a Českým rájem je tajemná hora Kozákov. Na jejím vrcholu stojí rozhledna, umožňující kruhový výhled od Krkonoš přes Český ráj k Ještědskému hřebenu a Jizerským horám.

Hluboký zářez Kozákovské Drábovny a Měsíčního údolí je po obou stranách lemován pískovcovými výchozy s typickými tektonickými žebry. U úpatí Kozákova přechází do kaňonovitého údolí. Zde v „Babí“ a „Kudrnáčově peci“ prokazatelně našli první úkryt lidé již v pravěku. Nelze opomenout ani návštěvu „Radostné studánky“, „Votrubcova lomu“ a expozici drahých kamenů.

Do oblasti Klokočských skal, na které plynule navazují Betlémské skály, můžeme vstoupit kolem romantického hradu Rotštejn nebo unikátními Klokočskými průchody. Mohutné skalní bloky, z nichž vystupuje jen několik osamocených věží, dávají nahlédnout na způsob ukládání hornin na dně křídového moře. Geologickou pozoruhodností těchto skal je soustředění většiny geomorfologických  tvarů známých z pískovců na území cca 3 km čtverečních. Zdejší pseudokrasová jeskyně Postojná poskytla útočiště prvním lovcům v Horním Pojizeří.

Přepsáno z informačního materiálu vydaného Městem Turnov za finanční podpory měst a obcí Českého ráje. Realizace projektu byla umožněna díky grantu ČCCR za přispění MMR ČR. Informační leták vyšel v nakladatelství Jakoubě, roku 2002.