Na kole – Z Turnova přes Sychrov

Posted on

Doporučený okruh z Turnova přes Sychrov
Okruh
Turnov, náměstí – zelená cyklotrasa – Turnov, zastávka ČD (1 km) – cyklotrasa č. 14 – Nudvojovice (2,5 km) – cyklotrasa č. 14 – Čtveřín (5 km) – cyklotrasa č. 14 – Sychrov – zámek (10 km) – cyklotrasa č. 3051 – Jenišovice (15 km) – cyklotrasa č. 3051 – Roudný (17,5 km) – cyklotrasa č. 3051 – Dolánky (22,5 km) – modrá cyklotrasa – Turnov, náměstí (23,5 km).

Turistické zajímavosti:
Bartošova pec
Krasová jeskyně asi 25 m dlouhá s vývěrem Vazoveckého potoka. Mlýn, později brusírna skla.

Dlaskův statek
Venkovská stavba v údolí řeky Jizery v Dolánkách, typická ukázka roubené architektury jizerského typu z přelomu 18. a 19. století. Národopisná expozice.

Hrubý Rohozec
Národní kulturní památka. Vznikl jako gotický hrad kolem rok 1280, postupně se střídáním majitelů docházelo k přestavbám. Po Bílé hoře předal Albrecht z Valdštejna hrad svému plukovníku Mikuláši Des Foursovi. Tento rod dostavěl barokní kapli a po roce 1822 provedl empírovou přestavbu. Expozice představuje mimo čtyř původních interiérůvývoj kultury bydlení, odívání a životního stylu od renesance až po českou secesi. Prostředí zámku dotváří přírodně – krajinářský park se sochami a kamenickými prvky z 19. století.

Jenišovice
Obec s dominantním kostelem sv. Jiří z let 1728 – 44. Sochy sv. Antonína a sv. Václava. Sloup Panny Marie. Na hřbitově jsou pochovány významné osobnosti (Josef Pekař – historik, Josef Dlask z Dolánek – písmák). Lidová architektura (roubené chalupy, brána červeného dvora).

Nudovojovice
Kostel sv. Jana Křtitele z přelomu 12. a 13. století je nejstarší stavbou na Turnovsku. V roce 1894 byl novogoticky upraven, zachován původní románský portál.

Turnov
Město založeno kolem roku 1250 sloučením vsí Turnova a Hruštice. Od 16. století tradice kamenářství a od 18. století výroba skelné kompozice. Šperkařská škola založena roku 1884. Původní gotický kostel sv. Mikuláše z poloviny 14. století byl zbarokizován roku 1722. Barokní klášterní kostel sv. Františka z Assisi z let 1651 – 55 byl empírově upraven roku 1822. Hřbitovní kostel P. Marie z let 1838 – 53 je jednou z prvních novogotických staveb tohoto typu v Čechách. Kostel sv. Jana Křtitele z přelomu 12. a 13. století v Nudvojovicích. Dominantní kostel sv. Matěje na Hruštici. Radnice původně renesanční z roku 1526 byla přestavěna novorenesančně roku 1894. Židovský hřbitov. Muzeum Českého ráje s mineralogickou, šperkařskou, historickou a národopisnou expozicí. Panoramatický obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou je největším obrazem Mikoláše Alše (8,5 x 10 m). Rodiště obrozenců Fortunáta Durycha (1738 – 1822) a Antonína Marka (1783 – 1877) i filozofa Jana Patočky (1907 – 77). Správa CHKO Český ráj. Galerie Granát.

Z náměstí Českého ráje vedenaučná „Zámecká stezka“ na zámek Hrubý Rohozec. Prochází kolem Dlaskova statku – unikátní venkovská stavba v údolí řeky Jizery v Dolánkách u Turnova, typická ukázka roubené architektury jizerského typu z přelomu 18. a 19. století, národopisná expozice.

Sychrov
Zámek je národní kulturní památka. Patří k nejnavštěvovanějším objektům v Čechách. Původní barokní zámek s věží a kaplí postavili v letech 1690 – 93 Lamottove z Frintroppu na místě gotické tvrze. Od roku 1820 náleží Sychrov významnému francouzskému rodu Rohanů, kteří zámek v 2. polovině 19. století novogoticky přestavěli. V interiérech jsou řezbářské práce a bohaté sbírky. Rohanská galerie – největší sbírka francouzského portrétního malířství ve střední Evropě. Anglický park s exotickými dřevinami a romantickými stavbami. V letech 1877 – 80 zde pobýval skladatel A. Dvořák a jeho zeť J. Suk. Dvořákova síň a cyklus koncertů „Dvořákův Sychrov“. Komponované programy, šermířská vystoupení, skotské hry. V areálu zámku se natáčelo několik filmů a pohádek, Celoroční provoz.

Přepsáno z informačního létáku vydaného Městem Turnovem (Odbor cestovního ruchu).