Pěšky – Údolí Jizery a Kamenice

Posted on

Doporučený okruh ze Semil do Bozkovských jeskyní
Okruh č. 1
Semily – červená – Bítouchov (2 km) – červená – (Riegrova stezka) – Podspálov, zastávka ČD (5,5 km) – červená (Palackého stezka) – Pod Bozkovskými jeskyněmi (8,5 km) – modrá – Bozkovské jeskyně (9,5 km) – modrá – Bozkov (10,5 km) – žlutá – Semily (16 km).

Doporučený okruh ze Semil Riegrovou a Kamenického stezkou
Okruh č. 2
Semily – červená – Bítouchov (2 km) – červená (Riegrova stezka) – Podspálov, zastávka ČD (5,5 km) – modrá – Myší skála (7 km) – modrá – (Kamenického stezka) – Morava (8,5 km) – modrá – Masarykova vyhlídka (9,5 km) – Sejkorská kaplička (10 km) – modrá – Semily (12,5 km).

Trasa č. 3
Kozákov, chata – červená – Hamštejnský hřbet (3 km) – zelená – Železný Brod (6,5 km).

 

Turistické zajímavosti:
Bítouchovská zvonička
Zděná zvonička s cibulovitou bání krytou šindelem z roku 1812, významná památka pojizerské lidové architektury v Bítouchově u Semil.

Böhmova vyhlídka
Známá vyhlídka na Riegrově stezce, ve výšce 50 m nad korytem Jizery v blízkosti pěšorestu.

Bozkov
První zmínka o obci z roku 1352, barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie z let 1690 – 93 s vyhlídkovou věží, kamenná socha Madony s dítětem z roku 1490, cenná řezbářská výzdoba.

Bozkovské dolomitové jeskyně
Národní přírodní památka, jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech, labyrint podzemních chodeb a dutin, unikátní krápníková výzdoba, největší podzemní jezero v Čechách.

Kamenického stezka
Turistická stezka, vedoucí po horní hraně údolí Jizery z Bítouchova do Podspálova vysoko nad Regrovou stezkou, skalní vyhlídky.

Kozákov
Výrazný vrchol Ještědsko-kozákovského hřbetu. V prvohorní vyvřelině melafyru nálezy drahých kamenů (achátů, jaspisů, chalcedonů…). V Radostné pod Kozákovem se nachází Votrubcům lom s brusírnou a expozicí broušených kamenů. Rozhledna. Riegrova chata KČT Semily z roku 1928. Paragliding.

Masarykova vyhlídka
Upravené vyhlídkové místo nad Sejkorskou kapličkou s výhledem na Krkonoše.

Myší skála
vyhlídka na Kamenického stezce, vystupující na Spálově z příkré stráně nad Riegrovou stezkou.

Palackého stezka
Turistická stezka údolím Kamenice z Podspálova přes Jesenný, Návarov až do Tanvaldu.

Podspálov
vodní elektrárna z let 1921 – 1926, zajímavé technické dílo na Riegrově stezce.

Riegrova stezka
Turistická stezka údolím Jizery z roku 1909 vedoucí ze Semil do Železného Brodu, přírodní památka Galerie, Böhmova vyhlídka, pěšorest, pramen Antala Staška, vodní elektrárna v Podspálově.

Sejkorská kaplička
Barokní výklenková kaple Bolestné P. Marie z konce 18. století

Semily
První zmínka o měste z r. 1352, novorománský kostel sv. Petra a Pavla z let 1908 – 11 s vyhlídkovou věží, cenný mariánský sloup z roku 1783, hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele z let 1723 – 27, zámek z roku 1691 využíván účelově. Muzeum a Pojizerská galerie se stálými expozicemi „Osobnosti Semilska“ a „Nezapomenutá minulost“ v rodném domě Ivana Olbrachta, secesní budovy z přelomu 19. – 20. století; v poslední dochované budově Riegrova lýna zřízeno informační středisko; rodiště politika F. L. Riegra (1818 – 1903) a spisovatele Ivana Olbrachta (1882 – 1952);  Sportovní centrum Semily, golfové hřiště.

Údolí Vošmendy
Přírodní rezervace severovýchodně od Bozkova s četnými krasovými jevy, naučná stezka.

Údolí Jizery
Přírodní rezervace, turisticky zpřístupněná Riegrovou stezkou, krajinářsky velimi zajímavé, kaňonovité údolí se smíšenými lesními porosty a geologicky cennými skalními výchozy, naučná stezka.

Votrubcův lom
Možnost nálezu polodrahokamů v soukromém lomu v lokalitě Kozákova. Muzeum drahých kamenů p. Votrubce – brusírna a expozice broušených kamenů v Radostné pod Kozákovem.

Železný Brod
První zmínka o městečku z r. 1501 v souvislosti s těžbou železné rudy, gotický kostel sv. Jakuba z r. 1763 (?), dřevěná osmiboká zvonice z r. 1761, barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z r. 1769, památková rezervace lidové architektury Trávníky, národopisné muzeum Horního Pojizeří v někdejším měšťanském domě Klemencovsko z r. 1792 s expozicemi vývoje železnobrodského sklářství, součástí muzea je roubený dům Běliště, bývalá koželužna a barvírna z r. 1807 s expozicí věnovanou městu a geologickému vývoji Železnobrodska, tradice sklářské výroby od 19. století, odborná sklářská škola založená v r. 1920, rodiště malíře Vlastimila Rady (1895 – 1962) a hudebního skladatele Vlastimila Viplera (1903 – 1972).

Přepsáno z informačního letáku vydaného Městem Turnovem (Odbor cestovního ruchu).