Pěšky – Maloskalskem

Posted on

Doporučená trasa z Kozákova do Malé Skály
Trasa č. 1
Kozákov, chata – červená – Vzdychánek (2 km) – červená – Hamštejnský hřbet (3 km) – červená – Koberovy (5,5 km) – modrá – křižovatka u Suchých skal (7 km) – červená – Besedice, odbočka (7,5 km) – červená a zelená – Besedice, U Kalicha, besedický okruh (8 km) – červená – Malá Skála (10,5 km).

Doporučená trasa z Besedic do Rakous přes Zbirohy
Trasa č. 2
Besedice, odbočka – červená a zelená – Besedice, U Kalicha (0,5 km) – zelená a žlutá – Kalich (1,5 km) – zelená – Zbirohy – zříceniny hradu (3 km) – zelená – Rakousy, autobus (4 km).

Doporučený okruh Besedickými skalami
Besedický okruh (4 km) – .žlutá

 

Turistické zajímavosti:
Besedické skály
Pískovcové skalní skupiny u Besedic nad údolím Jizery se skalními bludišti a vyhlídkami.

Frýdštejn
Zřícenina gotického hradu ze 14. století. Zachována válcová věž, zbytky paláce a hradeb.

Hamštejnský hřbet
Úzký, na obě strany strmě spadající hřbet mezi Sokolem a Prackovským vrchem nedaleko Kozákova, naleziště drahých kamenů. Z vrcholových partií se nabízejí výhledy do okolí.

Malá Skála
Obec ze 14. století. Vranov, zbytky hradu na úzkém Vranovském hřebeni z 15. století, který byl nazýván též Skály. Po r. 1820 romanticky upraven na Pantheon a přistavěna novogotická kaple. Vyhlídka na řeku Jizeru. Barokní zámek, přestavěn v 19. století a secesně upraven poč. 20. století je nepřístupný. Kaple sv. Vavřince s výzdobou od malířů J. Jíry a V. Komárka. Roubené stavby. Boučkův statek, hospoda a galerie. Rodiště spisovatelky Jarmily Glazarové (1901 – 77). Letovisko. Žlutá plovárna.

Suché skály
Rozeklaný asymetrický skalnatý hřeben tvořený cenomanskými pískovci a slepenci. Útvar nazýván též Kantorovy varhany nebo České Dolomity. Horolezecké terény.

Zbirohy
Zříceniny gotického hradu založeného v 80. letech 14. století pány z Lemberka. Zpustl po r. 1442, kdy byl pobořen. Příklad šlechtického sídla z doby Václava IV.

Turistické zajímavosti na Besedickém okruhu:
Tento 4,5 km dlouhý okruh byl slavnostně otevřen 25. září 1935 pod názvem Turistická stezka Dr. Eduarda Beneše. Vybudovat se ho podařilo místním nadšencům pod vedením předsedy okrašlovacího spolku Františka Hořáka za půl roku.

Chléviště
Název vznikl podle toho, že ve skalách za neklidných dob schovávali vesničané svůj dobytek, aby jim ho nesebrala procházející vojska.

Kalich
Svatyně uprostřed skal s oltářem a vytesaným kalichem s letopočtem 1634. Na stěně je úryvek z Kšaftu J. A. Komenského. Modlitebna sloužila k tajným bohoslužbám českých bratří v době protireformace. Symbolický hrob českých bratří.

Sokol (562 m)
Na vrcholu je skalka upravena na vyhlídkovou plošinu. Masarykova vyhlídka na Suché skály. Dvě osamělé skalní věže – Sokolík, které se také říká Hodánka, a Sokol s reliéfem Dr. M. Tyrše.

Přepsáno z informačního letáku vydaného Městem Turnovem (Odbor cestovního ruchu).